Chmiuro - CRM dla Twojej firmy

Czas to pieniądz – czyli o zarządzaniu czasem słów kilka

2017-01-11 | chmiuro artykuł

Czy to manager zespołu, czy członek zarządu, czy też pracownik niższego szczebla – każdy powinien posiąść umiejętność sprawnego zarządzania swoim czasem. Jest to bowiem czynnik, który dobrze zarządzany, przynosi odpowiednie profity organizacji. Jak więc nad nim zapanować?

Zarządzanie czasem to systematyczne i planowe wykonywanie zadań, które prowadzą do osiągnięcia określonego celu. Warto tutaj dokładnie zrozumieć trzy czynniki. Pierwszym jest systematyczność czyli robienie czegoś regularnie, zgodnie z harmonogramem. Działanie planowe to wykonywanie czegoś, co zostało wcześniej przygotowane i przemyślane. I trzeci równie istotny czynnik to cel, który powinien określony być przejrzyście przed przygotowaniem planu działania. Takie zrozumienie tematu pozwoli nam sprawnie zarządzać czasem.

Proces zarządzania czasem powinien przebiegać w sposób następujący:

- Wyznaczenie celu/celów -> ten temat tyczy się zarówno pojedynczego pracownika, jak i całej organizacji. Identyfikujemy zadania, które należy wykonać, by założone cele zostały osiągnięte.

- Planowanie -> przewidzenie potrzebnego czasu na wykonanie danego zadania/danych zadań. Należy tu też uwzględnić „margines błędu”, co pozwoli nam uniknąć opóźnień spowodowanych zdarzeniami losowymi (jak choroba czy awaria sprzętu).

- Podjęcie decyzji o podziale zadań i sposobie ich realizacji -> należy każdemu (lub też sobie) jasno przekazać jak dane zadania mają być zrealizowane i w jaki sposób, a także co jest pożądanym efektem danego działania.

- Realizacja -> zaplanowanie harmonogramu i stosowanie się do niego oraz sprecyzowanie co będzie potrzebne do realizacji zadań. Jeśli planujesz zadania dla całego swojego zespołu pamiętaj, aby wszyscy mieli oni do niego dostęp. Chmiuro ułatwi Ci rozdzielenie i kontrolowanie wykonywanych zadań, a także pracownikom da jasność co czynności, które mają wykonać.

- Monitorowanie -> kontrolowanie bieżących prac, a także ewentualna korekta zadań. To ważne, abyś jako lider czuwał nad realizacją zadań. System Chmiuro ułatwi Ci ich kontrolę.

Powyższe etapy są ogólnymi założeniami zarządzania czasem, na rynku jednak istnieje wiele technik. Sięgnij po kilka książek różnych autorów i sam zdecyduj jaka technika będzie dla Ciebie najodpowiedniejsza.