Pakiety

OPIS PAKIETÓW

Pakiet I

Pakiet podstawowy dedykowany jest dla małych firm od 1 do 10 pracowników lub grup projektowych. Posiada podstawowe funkcjonalności klasycznego CRM online, można wykorzystywać go do komunikacji wewnętrznej i sprawnego zarządzania zadaniami.

Pakiet II

Pakiet o rozbudowanych funkcjonalnościach odpowiedni dla średnich firm i większych projektów. Umożliwia on dostęp do serwisu 50 użytkownikom. W tym pakiecie możliwa jest funkcja fakturowania, która jest przydatna przy prowadzeniu działalności gospodarczej opartej na bezpośredniej sprzedaży produktu np. sklep internetowy. W Pakiecie II mamy także synchronizację narzędzia z Google Maps, która przydatna jest jeżeli firma w swoich założeniach ma bezpośrednią prezentacje produktu klientowi oraz możliwość zwiększenia ilości rekordów do wysyłki mailingów. Dostępni na czacie konsultanci na bieżąco pomogą w realizacji zadań w systemie.

Pakiet III

Przeznaczony jest dla dużych korporacji oraz użytkowników ceniących posiadanie wszystkich oferowanych funkcjonalności i cieszących się z nieograniczonej możliwości działania. Dodatkowo w najwyższym pakiecie istnieje możliwość importu i eksportu danych z systemu, bez potrzeby wpisywania/przepisywania ich ręcznie do dokumentów na dysku komputera. System rozbudowany jest również o kalendarz i synchronizację ze skrzynką pocztową. Jest to pakiet dedykowany firmom nastawionym na osiągnięcie szybkiego i spektakularnego sukcesu biznesowego. Własne logo na fakturach oraz olbrzymia liczba kontaktów którymi można zarządzać to inne unikalne cechy tego pakietu.


OPIS FUNKCJI

1. Liczba użytkowników

Liczba osób (właścicieli i pracowników), które posiadają aktywne konto w systemie i pracują na wspólnej bazie kontaktów, dokumentów, firm, zdarzeń, raportów.

2. Przestrzeń na dokumenty

Informacja dot. miejsca w CRM Chmiuro na dokumenty i pliki przedsiębiorstwa.

3. Maksymalny rozmiar jednorazowo dodanego dokumentu/pliku

Masksymalny rozmiar jednorazowo dodanego dokumentu/pliku – informacja o maksymalnym rozmiarze dokumentu dodanego przez użytkownika do CRM Chmiuro.

4. Ilość odbiorców mailingu

Informacja o maksymalnej liczbie kontaktów do których można wysłać wiadomość zbiorczą.

5. Prowadzenie rozliczeń

Możliwość wystawiania faktur z systemu, prowadzenia uproszczonej bazy usług i produktów, rejestrowania płatności oraz raportowania rejestru faktur.

6. Dodatkowe raporty

Możliwość wygenerowania dodatkowych raportów finansowych.

7. Google Maps

Prezentacja lokalizacji klienta z wykorzystaniem Google Maps; w wyższych pakietach możliwość umieszczenia mapy na raportach dot. klienta.

8. Czat on-line

Możliwość szybkiej i bezpośredniej rozmowy z obsługą CRM Chmiuro w przypadku problemów z działaniem serwisu.

9. Własny logotyp na fakturach

Możliwość umieszczenia logotypu własnej firmy na wygenerowanych przez system fakturach.

10. Eksport danych

Możliwość pobrania całej swojej zawartości systemu (za wyjątkiem dokumentów) i zapisania jej na dysku swojego komputera.

11. Import danych

Możliwość załadowania do CRM Chmiuro dużej liczby danych dotyczących kontaktów bez konieczności ręcznego wprowadzania każdego kontaktu.

12. Kalendarz

Możliwość podglądu zaplanowanych działań na widoku prezentującym kalendarz tygodnia i miesiąca.

13. Integracja z e-mail

Możliwość integracji kontaktów z CRM Chmiuro z prywatną skrzynką e-mail właściciela, lub wskazanego pracownika.

14. Aplikacja mobilna

Aplikacja pozwalająca na zarządzanie swoimi zadaniami (podgląd i raportowanie realizacji) oraz swoimi klientami (wyszukiwanie, telefonowanie) bezpośrednio z telefonu z systemem Android albo iOS.

15. Zarządzanie klientami

Rejestrowanie w systemie danych klienta, osób do kontaktu, dodawanie dokumentów i zadań z nim związanych, podgląd całej historii kontaktów twoich pracowników z klientem.

16. Cena pakietu dla firmy

Miesięczna opłata w ramach której z systemu może korzystać tylu użytkowników, ilu jest określonych w danym pakiecie. Jeżeli potrzebujesz więcej użytkowników albo dodatkowych funkcji - przejdź na wyższy pakiet albo skontaktuj się z nami.