Czy twoje badania są niedostępne dla dużej części światowej społeczności naukowej? Jeśli tak to być może powodem jest to, że nie zostały przetłumaczone na odpowiedni język.

Tłumaczenia pracy naukowej

Grecki był pierwszym wspólnym językiem używanym przez naukowców różnych narodowości do prowadzenia rozmów, debat i uzgadniania wspólnych konwencji nazewnictwa. Gdy Imperium Rzymskie, a później Kościół rzymskokatolicki, przejęły władzę nad większością świata naukowego, greka ustąpiła miejsca nowej lingua franca, łacinie. W XX wieku globalny rozwój Imperium Brytyjskiego, a następnie rozległy zasięg Stanów Zjednoczonych sprawił, że angielski stał się preferowanym językiem na świecie. Jednak ostatnio nauka, podobnie jak biznes, uległa globalizacji. W rezultacie dialog naukowy coraz częściej odbywa się w różnych językach.

Obecnie odkrycia naukowe pochodzą z Chin, Niemiec czy Indii, jak z Wielkiej Brytanii czy USA. W rezultacie materiały badawcze są coraz częściej udostępniane w wielu językach. Tak więc, chociaż większość światowych badań naukowych jest tłumaczona na język angielski, coraz więcej jest tłumaczonych również na inne języki. Jest to szczególnie istotne w przypadku naukowców czy placówek badawczych, które chcą, aby ich odkrycia stały się spopularyzowane w szerokich kręgach naukowych. Pomocą są tutaj tłumaczenia naukowe, które zasadniczo różnią się od zwykłego tłumaczenia tekstu.

Tłumaczenia naukowe znajdziesz w ofercie https://alingua.pl/

tłumaczenie pracy naukowej

Tłumaczenia specjalistyczne: branżowe słowa, zwroty i konstrukty

Opublikowana praca naukowa jest często zwieńczeniem miesięcy, jeśli nie lat badań. Cała ta ciężka praca może jednak pójść na marne, jeśli szczegóły badań nie zostaną przekazane z dokładnością i jasnością szerszej społeczności naukowej. Korzystanie z tłumaczenia technicznego w celu udostępnienia opublikowanych badań odbiorcom na całym świecie ma wiele zalet.

Przetłumaczenie wyników badań tak, aby mogły zostać zrozumiane przez globalną publiczność, daje naukowcom z całego świata możliwość zastosowania i rozszerzenia zasięgów. Tłumaczenie czegoś, co może wydawać się drobnym badaniem, może mieć znaczące implikacje, gdy zostanie dodane do ogromnej, globalnej puli danych naukowych. Im większe uznanie ma artykuł naukowy, tym częściej będzie cytowany w innych badaniach, co generuje jeszcze większe uznanie, a praca jest doceniana i cytowana przez szanowane czasopisma naukowe i instytucje. Jednak aby tak się stało materiał naukowy musi być dostępny w odpowiednich językach.

Przetłumaczona praca naukowa pomaga zmniejszyć, przepaść w wiedzy między różnymi regionami świata. Chociaż angielski jest obecnie lingua franca świata nauki, nie zawsze dociera do tych odbiorców, na którym nam szczególnie zależy. Dlatego tłumaczenie naukowe powinno być przemyślane z punktu widzenia efektów, jakie chcemy uzyskać.

Pomimo niezaprzeczalnych korzyści płynących z tłumaczenia, wielu naukowców nieufnie podchodzi do tego procesu, ponieważ obawiają się, że konwersja na inny język może zmienić lub niedokładnie przedstawić ich badania. Z tego powodu konieczne jest korzystanie z wysoko wykwalifikowanych tłumaczy. W tłumaczeniu technicznym liczy się precyzja. Tłumacz musi nie tylko bardzo dobrze znać język źródłowy i docelowy, ale także dokładnie rozumieć terminologię używaną w danej branży, a także prawdziwe znaczenie tekstu. Tłumaczenia techniczne zazwyczaj obejmują praktyczne zastosowania informacji naukowych i zaawansowanych technologicznie w wielu różnych branżach. Przykłady tego rodzaju tekstów obejmują między innymi:

  • Instrukcje instalacji, obsługi, konserwacji i obsługi
  • Standardowe procedury operacyjne (SOPS)
  • Rysunki techniczne
  • Podręczniki inżynierskie
  • Podręczniki użytkownika
  • Badania naukowe

Ten rodzaj tłumaczenia różni się od innych tym, że wymaga, aby dane słowo oznaczało dokładnie to, co powinno. Nie może być tu miejsca na interpretację ze strony czytelnika. Nawet drobny błąd w tłumaczeniu może zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu użytkownika lub wypaczyć sens rozprawy naukowej. Tłumacz musi na początek poprawnie rozszyfrować te słowa, terminy i wyrażenia oraz zinterpretować je w języku docelowym. Na koniec powinien ponownie sprawdzić całość tłumaczonego tekstu i jeśli to możliwe poddać go kontroli przez innego, niezależnego tłumacza.